promote your business with us


M.P.Common Service Centre(11-12)

VLE Wise Banking Comm From 1-Apr-2011 to 29-Feb-2012


Sr. No.Name Of VLE'sTotal Comm.
1Yogesh Sharma,Pithampur (32800026)610057.80
2Mukesh Kushwah,Danodroad (32800306)177923.00
3Prakash Patidar,Siroliya (32800206)167173.00
4Ritesh Sharma,Agar ( 32800454)159332.00
5Savita Agrwal,Budhi (Pati)(32800299)139266.00
6Guru Upadhayay,Sarangpur (32800385)134487.00
7Rajendra Shrimal , Umarban (32800230)100614.00
8Ganesh Varma,Dharampuri(32800211)100330.00
9Kamlesh Patel ,Sagore (32800404)96921.00
10Rajesh Arora,Kannod (32800338)96920.00
11Prakash Choukhani,Manawar(32800154))90394.00
12Chandrashekhar Sharma,Thikri (32800165)88548.00
13Usha Moonat,Mahidpur(32800020)83059.00

read more...